www.accu-reunie.nl

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home
www.accu-reunie.nl

accunieuws mei 1994

E-mail Print PDF

Op zoek naar informatie over bridge

mei 1994

 

In deze aflevering gaan we op zoek naar sport en spel via het Internet. En gezien de voorkeur van een paar medewerkers van deze rubriek beginnen we met het zoeken naar informatie over het edele kaartspel bridge. Maar de besproken technieken zijn voor alle mogelijk onderwerpen bruikbaar.

Wat is News?

 

Allereerst gaan we zoeken in News. Om gebruik te kunnen maken van News, ook wel Netnews of Usenet News genoemd, is het prikbord van het Internet van belang. U kunt er allerhande berichten, vragen, opmerkingen, bijdragen aan discussies en dergelijke op kwijt. De berichten die u verstuurt worden in principe over de hele wereld verspreid en zo komen er ook bij u berichten vanuit de hele wereld binnen. We spreken dan over aantallen die in de tienduizenden per dag lopen! Die berichten komen gelukkig niet allemaal binnen in uw mailbox maar worden opgevangen op een News-server. Om de berichten te lezen maakt u gebruik van een zogenaamde Newsreader. Zo'n programma maakt contact met de News-server en presenteert voor u de berichten in verschillende categorieën. Die categorieën of nieuwsgroepen hebben in het algemeen namen die uit een aantal delen bestaan, vergelijkbaar met een adres voor elektronische post. Allereerst zijn er een aantal hoofdcategorieën. De belangrijkste daarvan zijn:

 

 • comp, over computers.

   

 • bit, van BITnet, voor koppelingen met een aantal distributielijsten

   

 • soc, over sociale wetenschappen.

   

 • rec, van recreatie, voor groepen over wat minder serieuze onderwerpen.

   

 • alt, voor `alternatieve' groepen, met andere woorden groepen die niet in de andere categorieën passen. Dit is wel het gebied met de meeste groepen!

   

Deze hoofdcategorieën zijn weer onderverdeeld in subcategorieën die op hun beurt weer verder zijn opgedeeld. De namen van de verschillende niveaus worden aan elkaar geplakt met punten ertussen en zo ontstaan namen als comp.binaries.ms-windows, ruunet.general, nlnet.misc of alt.nuke.the.usa.

News is een wereldwijd systeem, maar zoals uit bovenstaande voorbeelden blijkt, zijn niet alle groepen even geschikt voor verspreiding over de hele wereld. De groep ruunet.general is een groep die alleen binnen de Universiteit Utrecht wordt gebruikt. De berichten daarvan gaan RUUnet/2 dan ook niet uit. En van de groep nlnet.misc blijft de verspreiding beperkt tot Nederland. Op de centrale News-server van het RUUnet/2 worden wel alle groepen overgenomen die van buiten (door SURFnet om precies te zijn) worden aangeboden, ook de vaak wat anarchistisch getinte groepen uit de alt-categorie zoals de hiervoor genoemde alt.nuke.the.usa. Voor het tegenwicht is er trouwens ook een alt.nuke.europe! Alles bij elkaar zijn er op RUUnet/2 nu ruim 3000 verschillende nieuwsgroepen te vinden.

 

Wat kunt u met News?

 News is in de eerste plaats een medium voor het uitwisselen van informatie. En die informatie kan van alles en nog wat zijn: vragen over bepaalde medicijnen, onderzoeksresultaten, discussies over hobby's, etc. Maar ook gescande plaatjes en public domain software worden verspreid (bijvoorbeeld in de groepen met `binaries' in de naam). Met een Nieuwsprogramma kunt u over het algemeen de volgende basishandelingen verrichten:

U abonneren op bepaalde groepen (subscribe/unsubscribe). Om in de duizenden groepen niet steeds opnieuw te hoeven zoeken naar de dingen die u interesseren, kunt u zich abonneren op de groepen die u interessant vindt. Dit houdt alleen in dat uw nieuwsprogramma in een bestandje opslaat welke groepen u wel en welke u niet wilt lezen.

Berichten lezen. Meestal zal het nieuwsprogramma, als u een nieuwsgroep gekozen hebt, van de in die groep voorkomende berichten de onderwerp-regels in een lijstje laten zien. U kunt dan zelf kiezen welke berichten u wel en niet wilt lezen.

Berichten beantwoorden. Dit kan meestal door een bericht in dezelfde nieuwsgroep te plaatsen, maar ook door een E-mailbericht naar de afzender van het oorspronkelijke bericht te sturen. Ook kunt u een bericht via E-mail doorsturen naar iemand anders.

Het zal u misschien opvallen dat er een behoorlijke overeenkomst bestaat tussen News en de distributielijsten uit het vorige artikel maar er zijn ook een paar belangrijke verschillen:

Berichten in het News-systeem staan centraal op de server opgeslagen; berichten van een distributielijst komen in uw eigen mailbox.

Berichten van News verdwijnen (expire) na een aantal dagen. Dit kan per groep verschillend ingesteld worden, maar u kunt dus berichten missen door een aantal dagen geen News te bekijken. Mail van een distributielijst blijft altijd staan totdat u die gelezen hebt.

 

Het zoeken

We gaan op zoek naar informatie over bridgen. Hoe u precies moet zoeken naar interessante groepen verschilt van programma tot programma. We zullen hier gebruik maken van Trumpet News, een shareware-programma voor MS-DOS PC's dat onder andere te gebruiken is als onderdeel van het RUUnet/2-menu. U bent dus geabonneerd op de groepen news.announce.newusers, ruunet.general en ruunet.test. In de onderste helft van het scherm ziet u de berichten uit de eerste groep, met respectievelijk de afzender, het aantal regels in het bericht en het onderwerp. Met de pijltjestoetsen kunt u door de berichten lopen en met Enter kunt u het aldus geselecteerde bericht lezen. Maar we zijn op zoek naar andere nieuwsgroepen. Daartoe moeten we eerst naar het bovenste deel van het scherm:

Druk op de Tab-toets.

De menu-regel onderaan het scherm verandert nu.

Druk op de Ins-toets.

Het programma haalt nu van de News-server een lijst op met alle bestaande groepen waarop we niet zijn geabonneerd.

 

Het programma Trumpet heeft de aardige mogelijkheid om in al deze groepen te zoeken naar een trefwoord dat u intypt. U typt nu bijvoorbeeld de letters `BRIDGE' en het programma verplaatst de keuzebalk eerst naar de eerste nieuwsgroep met een B in de naam, dan naar de eerste met BR in de naam enzovoorts, zodat u tenslotte uitkomt bij de groep rec.games.bridge. Deze gaat over recreatie, spelletjes en bridge. Dat is precies wat we zoeken, hoewel de puristen onder de bridgers misschien nog even op zoek zullen gaan naar topsport.bridge. Welnu, we hebben deze groep gevonden temidden van nog wat andere spelletjes-groepen en we willen ons abonneren.

Druk op Enter

De naam van de groep verdwijnt uit de lijst van groepen waar we niet op geabonneerd zijn.

Druk op Escape

De lijst van groepen waarop we geabonneerd zijn verschijnt weer, met rec.games.bridge erbij. Selecteer met de pijltjestoetsen die groep.

Druk op Enter

Nu verschijnen onderin beeld de berichten die in deze nieuwsgroep te vinden zijn.

De berichten bestaan uit vragen van beginnende bridgers, discussies met de strekking `wat zou u doen met deze kaarten?', puzzels en dergelijke. Voor mensen die van leedvermaak houden zijn de berichten met titels als `Assign the blame' het leukst. Hierin laten spelers vaak de prachtigste rampen uit de spelpraktijk zien, die niet zelden tot heftige onenigheid aan tafel en zelfs tot het einde van jarenlange partnerships hebben geleid. Ze vragen dan aan het forum van Internet-bridgers wie z'n schuld het nu eigenlijk was. Zoals u in figuur 2 ziet, zijn er nogal wat onderwerpen die beginnen met `Re:'. Dat staat voor `Reactie op bericht:'. U mag daaruit afleiden dat de kans behoorlijk groot is om antwoord op uw vragen te krijgen. We zien daar trouwens ook een bijzonder interessant bericht met de titel `Re: Who knows how to play Internet bridge?'. Figuur 3 toont dat bericht. Het lijkt er dus op dat we bridge kunnen spelen over het Internet en dat we daar iets voor nodig hebben dat `OK Bridge' heet. Dat zoeken we op in Archie, een programma om via het netwerk te zoeken naar de plaats waar software is opgeslagen.

We kunnen dus bijvoorbeeld verder zoeken in Zweden door een FTP-sessie op te zetten met ftp.sunet.se. Daar vinden we een directory met programmatuur die blijkbaar oorspronkelijk verspreid is via het Usenet in de groep comp.sources.games. In de directory vinden we een aantal delen van het programma in bestanden die eindigen op .Z . Dit betekent dat het UNIX-bestanden zijn die met het programma compress in elkaar gedrukt zijn. Enig nader onderzoek wijst uit dat het hier inderdaad gaat om een programma waarmee gebridged kan worden met het Internet als bridgetafel en bidding-box. De spelers kunnen over de hele wereld verspreid zijn en wie geen zin heeft om mee te doen, kan toekijken. Voorwaarde om te kunnen spelen is dus helaas wel een account op een UNIX-systeem waarop het programma geïnstalleerd is.

_____________________________________________________________

 

Werkplekondersteuning/ ACCU / Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots, u heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.