www.accu-reunie.nl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Sectie blog Documenten accunieuws juni1994
Voorbeeld van een sectie blog weergave (FAQ sectie)

accunieuws juni1994

E-mail Print PDF

Hoe vind ik het e-mailadres van een vakgenoot?

juni 1994

Regelmatig doet zich het probleem voor dat u iemand op het Internet een berichtje wilt sturen met behulp van elektronische post, maar dat u het elektronische adres van de desbetreffende persoon niet kent. Vaak is dan de meest simpele weg om de persoon op een andere manier, bijvoorbeeld per telefoon te benaderen en vanaf dat moment zijn of haar e-mailadres te gebruiken voor het uitwisselen van berichten. Gelukkig komen er ook steeds meer elektronische databases tot onze beschikking om naam- en adresgegevens in op te zoeken.

In dit artikel gaan we op deze mogelijkheden in. We laten verschillende methoden om een elektronisch adres op te sporen de revue passeren.

Twee belangrijke elektronische bestanden met persoonsgegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadres, zijn binnen de Universiteit Utrecht de telefoongids CCSO en de X.500 database. Daarnaast zijn er nog programma's voor het zoeken naar persoonsgegevens zoals Netfind en Whois. Deze bestanden en programma's zijn via SOLIS, het informatiesysteem van de Universiteit Utrecht te gebruiken.

In het informatiesysteem is een geografisch onderscheid gemaakt. U kunt kiezen voor het zoeken naar personen binnen de Universiteit Utrecht, personen in Nederland en personen buiten Nederland. Per gebied worden de relevante bestanden en programma's aangeboden. De telefoongids CCSO en de X.500 database zijn voor alle gebieden bruikbaar, Netfind en Whois worden vaker gebruikt om naar personen in het buitenland te zoeken.

 Telefoongids CCSO

 X.500 Directory Services

 Whois

 Netfind


 

Telefoongids CCSO

Het gebruik van de telefoongids CCSO (Computing and Communications Services Office) heeft een enorme vlucht genomen sinds de komst van Gopher en POP-mail (zoals NUPOP en Eudora), omdat daarbinnen van deze telefoongids gebruik gemaakt kan worden. Persoonsgegevens zoals naam- en adresinformatie, het e-mailadres en het telefoonnummer (van de werkplek) kunnen op eenvoudige wijze opgezocht worden als u weet bij welke instelling de gezochte persoon werkt. U kunt gegevens over personen die bij de Universiteit Utrecht werken in de CCSO-database van de Universiteit Utrecht vinden.

Ook andere instellingen in Nederland en daarbuiten gebruiken CCSO-databases, waardoor u via Gopher ook daar kunt zoeken naar personen. De kenmerken waarop u kunt zoeken zijn naam en e-mailadres, hoewel deze laatste keuze minder vaak voor zal komen. Naam of e-mailadres kunnen voorts nog gecombineerd worden met gegevens over het telefoonnummer (van de werkplek), het adres, de organisatie en de functie van de persoon in kwestie.

Telefoongids CCSO, een voorbeeld

U zoekt bijvoorbeeld het e-mailadres van de heer H. Bekker, werkzaam bij de Universiteit Utrecht. Om hierachter te komen opent u het hoofdmenu van SOLIS. In het hoofdmenu staat de menuregel Naam- en adresgidsen. Met dit menu kunt u op zoek gaan naar de adresgegevens die u nodig hebt. Omdat u een persoon zoekt binnen de Universiteit Utrecht, klikt u op de menuregel Telefoongids Universiteit Utrecht. Hiermee activeert u het zoekprogramma. Op het scherm verschijnt een venster met een lege balk waarin u de naam van de gezochte persoon kunt typen.

Ook zogenaamde `wildcards' zijn mogelijk: u kiest een sterretje op de plaats waar u de spelling niet precies kent, bijvoorbeeld be*ker. In dat geval wordt gezocht naar alle namen die beginnen met `be' en eindigen op `ker', dus ook becker of beseker. Wilt u op meerdere kenmerken zoeken, dan activeert u de button `More choices'

en klikt u in het vervolgscherm aan binnen welke velden u wilt zoeken. Vervolgens klikt u op de button `Lookup' of `Do Query' (afhankelijk van het Gopher-programma waar u mee werkt) en het zoeken zal gestart worden. Indien de gewenste persoon gevonden wordt, verschijnen de personalia van deze persoon op het scherm. Het kan ook zijn dat er meerdere personen met dezelfde naam gevonden zijn. Deze verschijnen dan onder elkaar in een lijst waar u met de muis of met de pijltjestoetsen doorheen kunt lopen (zie figuur 1). Indien er niemand met de gezochte naam aanwezig is, wordt dit gemeld met de tekst: "No matches to your query."

Een groot nadeel van de CCSO-methode is dat er slechts gezocht kan worden binnen een bepaalde universiteit (dat wil zeggen binnen één database). Daarmee blijft zoeken naar een e-mailadres alleen dan mogelijk, als u weet bij welke instelling de persoon die u zoekt werkt.

Mooier is het als de diverse telefoongidsen aan elkaar gekoppeld zijn, zodat wereldwijd gezocht kan worden. Deze methode wordt op dit moment gerealiseerd met behulp van `X.500 Directory Services'. Het is dan ook waarschijnlijk, dat u in de toekomst de CCSO-databases steeds » minder vaak, en de X.500-methode steeds vaker zult aantreffen.

X.500 Directory Services

Met behulp van de dienst X.500 kunt u op zoek gaan naar onder andere het e-mail-adres of het telefoonnummer van een persoon. X.500 is een wereldwijde standaard voor het elektronisch uitwisselen van adresgegevens, die steeds vaker gebruikt wordt. Helaas is nog niet iedereen opgenomen in deze elektronische gids, maar het aantal geregistreerden groeit gestaag. De dienst bestaat uit een aantal hiërarchische lagen. Op het eerste niveau de landen van de wereld, vervolgens de organisaties in een land, daaronder eventueel (een of meer) organisatorische eenheden en daaronder personen. Bijvoorbeeld: Nederland, Universiteit Utrecht, ACCU, Henny Bekker. In onderstaand voorbeeld gaan we weer uit van het informatiesysteem SOLIS, om van deze dienst gebruik te maken.

 

X.500 Directory Services: een voorbeeld

Vanuit SOLIS (dus met Gopher) hebt u twee manieren tot uw beschikking om te zoeken in de X.500 database: via de bekende menu's of via een zoek-item. In beide gevallen kiest u in het hoofdmenu van Gopher voor de optie:

Naam- en adresgidsen

Vervolgens kiest u voor X.500 Directory Services Universiteit Utrecht indien u een adres zoekt binnen deze Universiteit.

Wilt u binnen Nederland zoeken, dan kiest u eerst de menuregel:

Naam- en adresgidsen in Nederland

en vervolgens

X.500 Directory Services in Nederland.

Voor het buitenland volgt u de weg:

Naam- en adresgidsen buiten Nederland

en vervolgens

X.500 Directory Services buiten Nederland.

Stel dat u het e-mailadres zoekt van een persoon in Engeland, laten we zeggen Johnson, en dat u niet meer precies weet bij welke universiteit deze Johnson werkt. Nogal een vage omschrijving zult u zeggen, maar we gaan toch een poging wagen. We kiezen de Buitenland-route in het SOLIS `Naam- en adresgidsen'-menu. Daar kunnen we kiezen voor:

Alle X.500 Directory Services

Er volgt een menu met diverse landen, waarin ook Great Britain voorkomt. Van daaruit hebben we weer de keuze om te zoeken op trefwoord (bijvoorbeeld een stad in Engeland) of om direct naar een universiteit doorgesluisd te worden. Deze universiteiten staan op alfabetische volgorde gerangschikt. Het is daardoor vrij eenvoudig op een idee gebracht te worden over het werkadres van de bewuste persoon. Stel, we kiezen naar aanleiding van de lijst voor Cambridge University. Daar aangekomen is er weer de keuze om direct een zoekactie te starten (Search Cambridge University) of om de hele lijst van medewerkers op het scherm te krijgen.

We zoeken op Johnson en krijgen het volgende resultaat (zie figuur 2). Er blijken twee mensen met de naam Johnson bij de University of Cambridge te werken. Van deze twee personen kunnen de gegevens opgevraagd worden, inclusief e-mailadres.

Zoals vermeld wordt de X.500 standaard wereldwijd steeds meer ingevoerd, zodat steeds meer personen op deze manier te vinden zullen zijn.

 

Whois

Met het programma Whois krijgt u antwoord op de vraag: "Wie doet wat en waar?". U geeft de naam van een persoon op en u krijgt aanvullende gegevens terug, zoals de voornaam, het telefoonnummer en het adres van het instituut waar de persoon werkt. Het zijn met name veel buitenlandse instellingen die u op deze manier kunt bereiken.

Met Whois wordt gezocht naar computeradressen en domeinen, waardoor de informatie niet erg gebruikersvriendelijk op het scherm verschijnt. Toch kunt u er soms een goede aanwijzing mee vinden voor een e-mailadres.

Het zoeken met behulp van Whois kan rechtstreeks of vanuit het SOLis menu via:

Naam- en adresgidsen

Daar kiest u voor het menu-item

Whois service

(Wie is Wie op het internet)

en typt u in het vervolgvenster de naam van de door u gezochte persoon, bijvoorbeeld Johnson.

U krijgt de gevonden gegevens, de zogenoemde `raw results', in een tekstbestand op uw scherm. Dit zijn de Johnsons die gevonden zijn op het Internet.

 

Netfind

NetFind is een programma voor het verkrijgen van adresgegevens van personen die gebruik maken van het Internet. Netfind maakt gebruik van een grote database met netwerkgegevens in de Verenigde Staten, waardoor u voornamelijk personen uit het buitenland zult aantreffen. Het is bij Netfind zaak om zoveel mogelijk gegevens te vermelden, zogenaamde zoekargumenten. Deze typt u achter elkaar in, in de vorm van: naam arg1 arg2 ... Om bijvoorbeeld informatie te vinden van Henny Bekker van de Universiteit Utrecht (het ACCU), kan worden opgegeven als zoekargumenten voor NetFind: henny cc ruu nl (let op: geen punten tussen cc ruu nl, maar spaties!).

Netfind treft u achter het menu Naam- en adresgidsen onder het kopje: Wereldwijd zoeken op e-mailadressen. Als (deel van de) output krijgt u het gezochte e-mail-adres met de volgende zinsnede:

FINGER SUMMARY:

- The most promising email address for "bekker" based on the above finger search is Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots, u heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Tenslotte is het mogelijk om een berichtje te sturen naar de postmaster van een organisatie als u weet welk domein deze organisatie tot haar beschikking heeft. De postamseter (te bereiken op het adres postmaster@domein, waarbij domein er uit ziet als bijvoorbeeld cc.ruu.nl) kan uitzoeken of de gezochte personen e-mail kan ontvangen en welke e-mailadres hij of zij heeft.

Tot zover enkele methoden om te komen achter het e-mailadres van een vakgenoot ergens ter wereld. Veel plezier met het zoeken. _____________________________________________________________

 

Werkplekondersteuning/ ACCU / Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots, u heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.